Waseda University Library /All Locations
Waseda University Information Network System

NDC=35*-39* SHAKAI,KYOIKU (Society, Education...)
(Return To Featured Lists) (Start Over)

263 BOOKS!!

Click on the titles below to search the catalog

No Title Location
ア
1 ainu minzoku senju minzoku kyoiku no genzai C-TOYAMA
2 asakashi hakubutsukan katsuyo jugyo jissen jireishu.7 A-CENTRAL
3 atarashii terebi kaigi shisutemu o riyoshita kyoiku koka no hikaku :shisen itchigata oyobi juraigata shisen fuitchi ni yoru enkaku kyoiku to taimen kyoiku ni tsuite A-CENTRAL
4 anata o jisatsu sasenai :inochi no sodanjo kumo no ito sato hisao no tatakai E-TOKOROZAWA
5 amerika kyoiku fukushi shakaishi josetsu :bijitingu ticha to sono jidai C-TOYAMA
6 amerika no rosha no rekishi :shashin de miru ro komyuniti no nihyakunen E-TOKOROZAWA
7 arukadia gakuho :kyoiku gakujutsu shinbun keisai shurokushu.14 A-CENTRAL
8 ianfu mondai sekai no me nihon no koe WH-Soc
9 ie o yomu A-CENTRAL
10 ikukyu sedai no jirenma :josei katsuyo wa naze shippaisurunoka C-TOYAMA
11 inochi ga abunai zangyodai zero seido A-CENTRAL
12 imin kokka doitsu no nanmin higo seisaku A-CENTRAL
E-TOKOROZAWA
13 iwami kagura :mai o tsutaeru mai to ikiru shimane kenritsu kodai izumo rekishi hakubutsukan kikakuten A-CENTRAL
14 intanashonaru bakarorea kyoiku ga yattekuru :kokusai bakarorea ga kaeru nihon no mirai A-CENTRAL
15 ukai to gendai chugoku :hito to dobutsu kokka no esunogurafi E-TOKOROZAWA
16 umeboshi to nihonto :nihonjin no chie to dokuso no rekishi E-TOKOROZAWA
17 eikyoryoku no buki :naze hito wa ugokasarerunoka A-CENTRAL
18 eigokasuru ajia :toransunashonaruna koto kyoiku moderu to sono hakyu C-TOYAMA
19 essensharu shakai fukushigaku E-TOKOROZAWA
20 erutidi hanashiai gakushuho E-TOKOROZAWA
21 oraru hisutori reisenki no boeiryoku seibi to domei seisaku.3 A-CENTRAL
22 ocho no koi to wakare :kotoba to mono no joai hyogen A-CENTRAL
23 okami no gofu A-CENTRAL
24 okinawa no dento gyoji geino o aruku G-ENPAKU
25 okome o katsuyoshita iesudi : sozotekina jissen o mezashite E-TOKOROZAWA
26 omoshirokute nemurenakunaru shakaigaku WA-Pol
27 oya no rikon to kodomo :kodomo o sasaeru kufu o motomete E-TOKOROZAWA
カ
28 kaigo no tameno adora shinrigaku nyumon : dosureba toshioita oya to yoi kankei o kizukeru noka E-TOKOROZAWA
29 gaikokujin no kodomo no kyoiku :shugaku no genjo to kyoiku o ukeru kenri C-TOYAMA
30 gaikokujin rodosha ukeire o to WB-Law
WH-Soc
31 kagaku busshitsu kabinsho o kufu de norikiru.1 E-TOKOROZAWA
32 kagaku busshitsu kabinsho o kufu de norikiru.2 E-TOKOROZAWA
33 gakusei ni yoru gakusei no tameno dame repoto dasshutsuho E-TOKOROZAWA
WA-Pol
34 gakureki shugi to rodo shakai :kodo seicho to jieigyo no suitai ga motarashita mono A-CENTRAL
35 kasegu hataraku matsuru inoru :nihon kurashi no dansho A-CENTRAL
36 kazoku wa naze umakuikanainoka :ronriteki shiko de kangaeru WH-Soc
37 kazokunai dorobo :sozoku de bareru daimondai WB-Law
38 katasutorofi to jinbungaku C-TOYAMA
39 gakko eigo kyoiku wa nan'no tame H-CJL
40 gakko kaikei nyumon A-CENTRAL
41 gakko de furu katsuyosuru ninchi kodo ryoho E-TOKOROZAWA
42 gakko to boryoku :ijime taibatsu mondai no honshitsu E-TOKOROZAWA
43 kanji bunka o ikashita kanji goi shidoho no kaihatsu :nitchu hikaku kenkyu o jiku ni A-CENTRAL
44 kanjo rodo to shiteno kaigo rodo : kaigo sabisu jujisha no kanjo kontororu gijutsu to seishinteki shien no hoho E-TOKOROZAWA
45 kihon rodoho.3 B-TAKATA
46 kyaria dezain shien handobukku E-TOKOROZAWA
47 kyoiku jissen to kyoshokuin :kyoshoku riron no kadai A-CENTRAL
48 kyoiku shakai to jenda A-CENTRAL
49 kyofu to fuan no shakaigaku C-TOYAMA
E-TOKOROZAWA
WH-Soc
50 kirai nanoni hanarerarenai hito :ningen kankei izonsho no shinri E-TOKOROZAWA
51 kingendai nihon no gunjishi.3 A-CENTRAL
52 kindai isuramu no kyoiku shakaishi :osuman teikoku karano tenbo A-CENTRAL
53 kindai doitsu kokka keisei to shakai tokei : jukyuseiki doitsu eigyo tokei to engeru A-CENTRAL
54 kindai nihon no josei senmonshoku kyoiku :shogai kyoikugaku kara mita tokyo joshi ika daigaku soritsusha yoshioka yayoi A-CENTRAL
55 guraundeddo seoriron C-TOYAMA
E-TOKOROZAWA
WH-Soc
56 gunshu no chie E-TOKOROZAWA
57 gendai chugoku no daigaku ni okeru kyoin yosei eno kaikaku ni kansuru kenkyu A-CENTRAL
58 kogakubu hirano kyoju no jiken fairu A-CENTRAL
59 koko sugaku B :kyojuyo shidosho B-TAKATA
60 kokosei kara mita daigaku no kachi to daigakuerabi no mekanizumu :daiikkai teremeru zenkoku issei shingaku chosa hokokusho E-TOKOROZAWA
61 kosho bungaku ronshu A-CENTRAL
62 kosei rodo tokei de shiru higashinihon daishinsai no jitsujo A-CENTRAL
63 koto kyoiku kenkyu.17 A-CENTRAL
64 koreika to kareika de susumu toshi kyoju no shinchin taisha :kenkyu hokoku.2 A-CENTRAL
65 goko tokuyaku ka no ichiko tokusetsu yoka : shuryosha no shinro o chushin ni A-CENTRAL
66 kodomo ga ikirareru kukan :sei keiken imi seisei A-CENTRAL
67 kodomo no kokoro :jido shinrigaku nyumon A-CENTRAL
68 kodomoiki no jinruigaku :banguradeshu noson shakai no kodomotachi A-CENTRAL
69 kobun kyozai no kosatsu to jissen :kyoiku to kenkyu no firudo o tsunaide A-CENTRAL
70 komyuniti kafe to chiiki shakai :sasaeau kankei o kochikusuru sosharu waku jissen A-CENTRAL
71 komyuniti saisei no hyoka kijun sakutei no kenkyu A-CENTRAL
72 korekara no gakko kyoiku o ninau kyoin no arikata ni tsuite :shochu ikkan kyoiku seido ni taioshita kyoin menkyo seido kaikaku : hokoku B-TAKATA
73 kon'in to kyoiku A-CENTRAL
サ
74 saigai to ho A-CENTRAL
75 saitei seikatsu hosho to shakai fujo kijun :senshin hachikakoku ni okeru kettei hoshiki to sansho mokuhyo A-CENTRAL
B-TAKATA
76 san ichiichi fukugo saigai to nihon no kadai A-CENTRAL
77 jenda kara mita nihonshi :rekishi o yomikaeru A-CENTRAL
78 shikiji to manabi no shakaishi :nihon ni okeru riterashi no shoso E-TOKOROZAWA
79 shigoto to katei no sogo eikyoka ni okeru fufu nishakan kopingu A-CENTRAL
80 shizen shugi to shukyo no aida :tetsugaku ronshu A-CENTRAL
81 jizoku kanona korei shakai o kangaeru :kanmin no sentaku to shuchu o fumaeta taio A-CENTRAL
WA-Pol
82 jichi no chikara o hagukumu shakai kyoiku keikaku :hito ga sodachi chiiki ga kawaru tameni C-TOYAMA
83 jichitai no fuhyo higai taio :higashinihon daishinsai no jirei A-CENTRAL
84 shiti puromoshon ni yoru chiikizukuri :kyokan o toshi no chikara ni A-CENTRAL
85 shakai jinko kaigo kara mita sekai to nihon :shimizu hiroaki sensei koki kinen ronbunshu A-CENTRAL
86 shakai chosa no genryu :ru pure engeru veba A-CENTRAL
B-TAKATA
87 shakai fukushi kenkyu no furontia E-TOKOROZAWA
WB-Law
88 shakai hogo seisakuron :gurobaru kenko fukushi shakai eno seisaku teigen B-TAKATA
89 shakai wa shogai no aru hitotachi ni nani o kitai shite iruka :shogai gakushu jissen kara chiteki noryoku o meguru mondai o kangaeru WH-Soc
90 shakaigaku nyumon :shakai o moderu de yomu A-CENTRAL
91 shakaigaku no rekishi :shakai to iu nazo no keifu.1 A-CENTRAL
WH-Soc
92 shukatsu no shakaishi :daigaku wa detakeredo WH-Soc
93 shudanteki jieiken yonin no shinso :heiwa kenpo o naki mono ni suru nerai wa nanika A-CENTRAL
94 shogakko shonin kyoshi no seicho hattatsu o sasaeru atarashii ikuseiron A-CENTRAL
95 shohisha jikocho :sono jitsuzo to shoraizo A-CENTRAL
96 showa rikugun zenshi.2 WA-Pol
97 josei kenkyusha to waku raifu baransu :kyaria o tsumu koto kazoku o motsu koto C-TOYAMA
98 joseitachi no hinkon :aratana rensa no shogeki A-CENTRAL
WH-Soc
99 shirarezaru chugoku no kyoiku kaikaku : chokakusa shakai no kodomo gakko no jitsuzo A-CENTRAL
100 shin borantiagaku no susume :shiensuru sareru firudo de nani o manabuka A-CENTRAL
101 jinko koreika to rodo seisaku A-CENTRAL
102 shinpan sugaku 1 :kyojuyo shidosho B-TAKATA
103 shinryo hoshu seido to igyo shueki : byoin kinobetsu ni kosatsusuru senryakuteki keiei WF-Com
104 sugaku 3 :kyojuyo shidosho B-TAKATA
105 sugaku kyoshi ni hitsuyona sugaku noryoku no ikuseiho ni kansuru kenkyu :RIMS kyodo kenkyu D-RIKOH
106 zukai cho shoshi korei muen shakai to chiiki fukushi :One for All All for One E-TOKOROZAWA
107 sukepugotingu :dare ga naze yaridama ni agerarerunoka A-CENTRAL
B-TAKATA
108 seikatsu konkyusha shien to sono arikata A-CENTRAL
109 seikatsu hogo seido no shakaishi B-TAKATA
WH-Soc
110 seishin hoken fukushishi marugoto gaido :shikaku no torikata shigoto no subete E-TOKOROZAWA
111 seinen no seikatsu kachikan ni kansuru chosa :daigakusei o chushin to shite.2 A-CENTRAL
112 sekai kyoiku senso :yushuna kodomo o ikani umidasuka A-CENTRAL
113 sengyo shufu ni naru to iu koto E-TOKOROZAWA
114 sengo shoki jinshin baibai kodomo rodo mondai shiryo shusei.8 C-TOYAMA
115 sengo shoki jinshin baibai kodomo rodo mondai shiryo shusei.9 C-TOYAMA
116 sengo shoki jinshin baibai kodomo rodo mondai shiryo shusei.10 C-TOYAMA
117 sengo minshu shugi to rodo undo B-TAKATA
118 zenkoku gakuryoku gakushu jokyo chosa : kaisetsu shiryo : shogakko kokugo.2014 A-CENTRAL
119 zenkoku gakuryoku gakushu jokyo chosa : kaisetsu shiryo : chugakko kokugo.2014 A-CENTRAL
120 zenkoku kazoku chosa paneru sutadi (NFRJ-08Panel) hokokusho A-CENTRAL
121 zenkoku yokai jiten A-CENTRAL
C-TOYAMA
E-TOKOROZAWA
122 zen'yonjunana todo fuken kofukudo rankingu.2014 A-CENTRAL
123 sosharu inobeshon ga hiraku sekai :mijikana shakai mondai kaiketsu no tameno topikkusu sanju A-CENTRAL
124 sosharu dezain de shakaiteki koritsu o fusegu :seisaku rendo to koshi renkei A-CENTRAL
WH-Soc
125 sosharu waku ni okeru seikatsuba moderu no kochiku :nihonjin no seikatsu bunka ni nezashita shakai fukushi enjo A-CENTRAL
126 sozosuru komyuniti :raten'amerika no shakai kankei shihon A-CENTRAL
127 zokugun :gendai taiwan no esunikku imajineshon A-CENTRAL
128 sotsuron shuron no tameno anketo chosa to tokei shori A-CENTRAL
129 soto kara mita nihon no koyo E-TOKOROZAWA
タ
130 daigaku jimu soshiki no kyokasho A-CENTRAL
131 daigaku no kyoin menkyo gyomu kyu ando ei A-CENTRAL
132 daigakusei no gakushu tekunikku A-CENTRAL
133 taiwan'inoshishi o o :minzokugaku to kokogaku no deai A-CENTRAL
134 tachiiri kinshi o yuku :toshi no ashimoto zujo ni hirogaru mikaichi A-CENTRAL
135 tatta hitotsu no shinjitsu nante nai :media wa nani o tsutaeteirunoka A-CENTRAL
136 tankyu no kyodotai :kangaeru tameno kyoshitsu C-TOYAMA
137 chi no bariafuri :shogai de manabi o hirogeru A-CENTRAL
138 chiiki no naka no guntai.3 A-CENTRAL
139 chiiki hokatsu kea to seikatsu hosho no saihen : atarashii sasaeai shisutemu o tsukuru A-CENTRAL
140 chiiki wa kienai :komyuniti saisei no genba kara A-CENTRAL
141 chiteki shogai no aru hitotachi no sei to sei no shien handobukku E-TOKOROZAWA
142 chiho shometsu no wana :masuda repoto to jinko gensho shakai no shotai C-TOYAMA
143 chugakusei ga kaita kieta mura no kioku to kiroku :nihon no kaso to haison no kenkyu E-TOKOROZAWA
144 chugoku chosenzoku sonraku no shakaigakuteki kenkyu :jichi to kenryoku no sokoku A-CENTRAL
145 chugoku no shakai fukushi kaikaku wa nani o mezaso to shiteirunoka :shakai shugi shihon shugi no chowa A-CENTRAL
C-TOYAMA
146 tsuchi to moji ga kataru sendai heiya no saigai no kioku : sendai heiya no rekishi jishin to tsunami A-CENTRAL
147 deta de yomu heiseiki no kazoku mondai :shihanseiki de showa to do kawattaka E-TOKOROZAWA
148 tuonera no kanashii uta E-TOKOROZAWA
149 tokei zuhyo refarensu jiten.joseifujinmondai E-TOKOROZAWA
150 tokeigaku ga saikyo no gakumon de aru.jissen E-TOKOROZAWA
WB-Law
151 toshindai no yogasakihama A-CENTRAL
152 dotoku no kyokaka de yugamerareru kodomotachi : tettei hihan watakushitachi no dotoku E-TOKOROZAWA
153 tonan ajia tairikubu sanchimin no rekishi to bunka A-CENTRAL
154 toshi seikatsusha ishiki chosa :kenkyu hokokusho.2013(deta) A-CENTRAL
155 toshi seikatsusha ishiki chosa :kenkyu hokokusho.2013(bunseki) A-CENTRAL
156 dosha saigai kara inochi o mamoru :shitte okubeki koto purasu nasubeki koto E-TOKOROZAWA
157 toyamawan no gyoro yogu A-CENTRAL
158 torii ryuzo no kokunai chosa :okinawa minamikyushu : heisei 25nendo tokushima kenritsu torii ryuzo kinen hakubutsukan kikakuten zuroku A-CENTRAL
ナ
159 nabigeto shakai hoshoho WA-Pol
160 naruhodo akachangaku :kokomade wakatta akachan no fushigi A-CENTRAL
161 nanzan daigaku jinruigaku hakubutsukan shozo jochi daigaku seihoku tai rekishi bunka chosadan shushu bunken mokuroku A-CENTRAL
162 nihon chusei no gakumon to kyoiku C-TOYAMA
163 nihon no anzen hosho wa koko ga machigatte iru WH-Soc
164 nihon no kirei no atarimae :atarashii kurashikata o dezainsuru E-TOKOROZAWA
165 nihon no shakai hosho seisaku :kadai to kaikaku B-TAKATA
WA-Pol
166 nyubo no bunkaron A-CENTRAL
167 neo hyohakumin no sengo :aidoru juyo to nihonjin E-TOKOROZAWA
168 nenpo sonraku shakai kenkyu.50 A-CENTRAL
169 noberusho no jiten A-CENTRAL
ハ
170 paipu zuihitsu A-CENTRAL
171 haka to soso no yukue A-CENTRAL
172 hataraku koto o toinaosu A-CENTRAL
WA-Pol
173 papa no hatarakikata ga shakai o kaeru E-TOKOROZAWA
174 hikaku bunka no susume :nihon no aidentiti o saguru hitsudoku gojugosatsu WH-Soc
175 higashiajia no koyo seikatsu hosho to aratana shakai risuku eno taio A-CENTRAL
176 higashiezo iko :roshia kagaku akademi toyo koseki bunken kenkyujo shozo : denpan bunko kyuzo : honkoku kaidai A-CENTRAL
177 hikikomori ni nani o miruka :gurobarukasuru sekai to koritsusuru kojin E-TOKOROZAWA
178 hisai jichitai ni okeru jumin no ishi han'ei : higashinihon daishinsai no genchi chosa takakuteki kosatsu o tsujite A-CENTRAL
179 hiseiki taikoku nihon no koyo to rodo A-CENTRAL
E-TOKOROZAWA
180 hito o ugokasu kotoba no gijutsu E-TOKOROZAWA
181 hitokui no shakaishi :kannibarizumu no katari to ibunka kyoson A-CENTRAL
182 famiri sosharu waku no riron to giho : shakai kosei shugiteki kanten kara E-TOKOROZAWA
183 fujin raijin wa naze waratteirunoka :taiwa ni yoru kansho kanzen koza A-CENTRAL
184 futaba kara toku hanarete.2 A-CENTRAL
185 fukko saigai :hanshin awaji daishinsai to higashinihon daishinsai E-TOKOROZAWA
WA-Pol
WB-Law
WH-Soc
186 futomei shakai no naka no wakamonotachi :daigakusei chosa nijugonen kara miru kako genzai mirai C-TOYAMA
187 burakushi renzoku koza koenroku.2013 A-CENTRAL
188 burakku kigyo to shogakukin mondai :wakamonotachi wa ima : aichi kakitsubata no kai nijisshunen kinen shinpojiumu A-CENTRAL
189 furankufuruto gakuha :horukuhaima adoruno kara nijuisseiki no hihan riron e A-CENTRAL
190 furansu shoto kyoikushi :1815-1830 A-CENTRAL
191 bunka shakaigaku no joken :nijisseiki nihon ni okeru chishikijin to taishu E-TOKOROZAWA
192 bunka no teigi no tameno oboegaki WH-Soc
193 heishitachi no rengo sekigun A-CENTRAL
194 bevarijji hokoku :shakai hoken oyobi kanren sabisu A-CENTRAL
E-TOKOROZAWA
195 hoiku towa nanika A-CENTRAL
196 hoiku no shiso o manabo :ima kodomo no shiawase no tameni : ruso pesutarotchi oen fureberu tachi no ato o tsuide E-TOKOROZAWA
マ
197 masukomi riron to raifu sutairu :shinkyo uiguru jichiku ni okeru chosa kenkyu A-CENTRAL
198 mikudarihan to enkiridera :edo no rikon o yominaosu WB-Law
199 miyamoto tsuneichi koen senshu.8 A-CENTRAL
200 mingugaku no rekishi to hoho E-TOKOROZAWA
201 minshushi no isan.5 A-CENTRAL
202 minzoku matsuri no sozo to tenkai.1 A-CENTRAL
203 minzoku matsuri no sozo to tenkai.3 A-CENTRAL
204 meiji no kokugun sosetsu to heishi no hanran nomin no bodo A-CENTRAL
205 meja o umidasu :maketingu o koeru kurieitatachi A-CENTRAL
ヤ
206 yasashii kizuna :hokubei kegawa koeki shakai no joseishi senroppyakunanaju senhappyakunanajunen A-CENTRAL
207 yutori hihan wa do tsukuraretanoka :sedairon o tokihogusu E-TOKOROZAWA
208 yunesuko sukuru :chikyu shimin kyoiku no rinen to jissen A-CENTRAL
ラ
209 rasuto batarion :sho kaiseki to nihon gunjintachi A-CENTRAL
210 raten amerika no kyoiku senryaku :kyuseichosuru shinkokoku tono hikaku A-CENTRAL
211 riron shakaigaku :shakai kochiku no tameno baitai to ronri A-CENTRAL
212 rupo gyakutai no rensa wa tomerareruka A-CENTRAL
213 rupo cherunobuiri nijuhachinenme no kodomotachi :ukuraina no torikumi ni manabu WB-Law
214 rodosha eno sekushuaru harasumento ni kansuru funso kaiketsu tetsuzuki :aratana ichizuke no kento kanadaho to igirisuho o chushin to shite WB-Law
215 rodosha jinkakuken no hori A-CENTRAL
216 rodoho A-CENTRAL
WB-Law
217 ronten taikei hanrei rodoho.2 B-TAKATA
218 ronten taikei hanrei rodoho.3 B-TAKATA
219 ronbun no kakikata C-TOYAMA
E-TOKOROZAWA
ワ
220 waku raifu baransu no susume A-CENTRAL
221 wakamono wa honto ni ukeikashiteirunoka WA-Pol
222 waseda gurafiti E-TOKOROZAWA
223 waseda daigaku no ima o yomu :obi gen'eki gakusei nara shitteokitai daigaku no shinjitsu E-TOKOROZAWA
A
224 Asian women and intimate work /edited by Ochiai Emiko, Aoyama Kaoru. A-CENTRAL
225 At home abroad :the contemporary Western experience in Japan /Adam Komisarof. WH-Soc
B
226 Born free and equal? :a philosophical inquiry into the nature of discrimination /Kasper Lippert-Rasmussen. A-CENTRAL
227 The British navy in the Baltic /John D. Grainger. A-CENTRAL
C
228 Capturing contemporary Japan :differentiation and uncertainty / edited by Satsuki Kawano, Glenda S. Roberts, Susan Orpett Long. A-CENTRAL
229 China's rising research universities :a new era of global ambition /Robert A. Rhoads ... [et al.] ; foreword by Ji Baocheng. A-CENTRAL
230 Configurations of family in contemporary Japan /edited by Tomoko Aoyama, Laura Dales, Romit Dasgupta. A-CENTRAL
D
231 The democratic surround :multimedia & American liberalism from World War II to the psychedelic sixties /Fred Turner. A-CENTRAL
232 Disaster risk management in Asia and the Pacific /edited by Ian Davis. A-CENTRAL
233 Dongbei bian fang ji yao, Xiboli dong pian ji yao, Dong san sheng yu di tu shuo (wai wu zhong) /Jiang Weigong, Liu Liqiang zhu bian. C-TOYAMA
234 Droit du travail /Antoine Mazeaud. B-TAKATA
E
235 Emancipation and the remaking of the British imperial world /edited by Catherine Hall, Nicholas Draper and Keith McClelland. A-CENTRAL
236 The establishment responds :power, politics, and protest since 1945 /edited by Kathrin Fahlenbrach ... [et al.]. A-CENTRAL
237 El estudio de clases japones en matematicas :su importancia para el mejoramiento de los aprendizajes en el escenario global /editado por Masami Isoda, Abraham Arcavi, Arturo Mena Lorca. A-CENTRAL
  G  
238 The globalization of executive search :professional services strategy and dynamics in the contemporary world /Jonathan V. Beaverstock, James R. Faulconbridge, and Sarah J.E. Hall. A-CENTRAL
H
239 Handbuch Medienwissenschaft /herausgegeben von Jens Schroter ; unter Mitarbeit von Simon Ruschmeyer und Elisabeth Walke. A-CENTRAL
I
240 Invitation a la sociologie reflexive /Pierre Bourdieu, Loic Wacquant ; edition etablie par Etienne Ollion. A-CENTRAL
J
241 Jiao ke shu nei rong de xuan ze yu xing cheng :zhi shi zhun ru ke cheng zhong de guo jia jie ru /Liu Liqun zhu. A-CENTRAL
K
242 Kulturwissenschaftliche Linguistik :Entwurf einer Medientheorie der Verstandigung /Thomas Metten. A-CENTRAL
L
243 Learning from megadisasters :lessons from the Great East Japan Earthquake /Federica Ranghieri and Mikio Ishiwatari, editors. A-CENTRAL
244 Leo Bersani :queer theory and beyond /edited by Mikko Tuhkanen. A-CENTRAL
M
245 The marriage motive :a price theory of marriage : how marriage markets affect employment, consumption, and savings /Shoshana Grossbard. WM-SILS
246 Menggu zu ji Hulunbei'er zhu min zu zu yuan guan xi yan jiu /Wang Lizhen zhu bian. C-TOYAMA
   P   
247 Post-tsunami recovery in Thailand :socio-cultural responses / Monica Lindberg Falk. A-CENTRAL
248 Poverty and shame :global experiences /edited by Elaine Chase and Grace Bantebya-Kyomuhendo. WM-SILS
Q
249 Qing dai di ceng she hui "Yi qi duo fu" xian xiang zhi yan jiu /Zhang Mengzhu zhu. A-CENTRAL
250 10 :QS world university rankings. A-CENTRAL
R
251 Reading bridal magazines from a critical discursive perspective /Ewa Glapka. A-CENTRAL
252 Recycling the disabled :army, medicine, and modernity in WWI Germany /Heather R. Perry. A-CENTRAL
253 Religious influences in Thai female education (1889-1931) /Runchana P. Suksod-Barger. B-TAKATA
254 Routledge handbook of European sociology /edited by Sokratis Koniordos and Alexandros-Andreas Kyrtsis. A-CENTRAL
255 The Routledge handbook on cities of the Global South /edited by Susan Parnell and Sophie Oldfield. A-CENTRAL
S
256 Sexualites occidentales :XVIIIe-XXIe siecles /sous la direction de Jean-Louis Guerena. A-CENTRAL
257 Shanghai Jiao Tong top 500 =Research universities encyclopedia, 2014-2016 /Shanghai Ranking Consultancy. A-CENTRAL
258 Slurp! :a social and culinary history of ramen - Japan's favorite noodle soup /by Barak Kushner. A-CENTRAL
259 The social value of drug addicts :uses of the useless /Merrill Singer and J. Bryan Page. A-CENTRAL
260 Spreadable media :creating value and meaning in a networked culture /Henry Jenkins, Sam Ford, & Joshua Green. A-CENTRAL
T
261 Taiwan mo deng ka fei wu =Taiwan modern cafe /Wen Kexi bian zhu. A-CENTRAL
262 Tu shuo Song ren fu shi /Fu Boxing zhu. C-TOYAMA
   W   
263 Wikipedia U :knowledge, authority, and liberal education in the digital age /Thomas Leitch. A-CENTRAL


(Return To Featured Lists) (Start Over)Waseda University Information Network System