Waseda University Library /All Locations
Waseda University Information Network System

NDC=35*-39* SHAKAI,KYOIKU (Society, Education...)
(Return To Featured Lists) (Start Over)

263 BOOKS!!

Click on the titles below to search the catalog

No Title Location
ア
1 ainu chiikishi shiryoshu C-TOYAMA
2 akutibu r?ningu o ichizuketa chugakko eigoka no jugyo puran A-CENTRAL
3 akutibu r?ningu o tsukuru manabi no komyuniti :daigaku kyoiku o kaeru kyoiku saron no chosen WH-Soc
4 atarashii gakuryoku WH-Soc
5 amerika senjumin o shiru tameno rokujunisho A-CENTRAL
6 amerika ni okeru tabako senso no kiseki :bunka to kenko o meguru ronso C-TOYAMA
7 amerika no jutaku komyuniti kaihatsu seisaku B-TAKATA
8 amerika machigai ga makaritotte iru jidai :k?ritsu gakk? no kigy?gata kaikaku eno hihan to kaiketsuh? WE-Edu
9 ariyo de toraeru shakai hoshoho :shakai hosho no hogensho A-CENTRAL
10 iza tohoku engan e :jieitai iwate chiho kyoryoku honbucho takahashi toshiya 1to rikusa to tomo ni : tohoku chiho taiheiyooki jishin ni okeru rikujo jieitai no saigai haken no kiroku to rissho ankokuron no gendaiteki gakujutsuteki igi : jieitai iwate chiho kyoryoku honbu shien : waseda daigaku kiki kanri kenkyukai waseda daigaku tokutei kadai kenkyu hokokusho B-TAKATA
WE-Edu
WH-Soc
11 ijime gakkyu hokai o gekigensaseru pojitibu seito shido p?b?esu gaidobukku :kitai kodo o hikidasu yunib?saruna shien A-CENTRAL
12 ijime boryoku ni mukiau gakkozukuri :tairitsu o shufukushi manabi ni kaeru narativu apur?chi A-CENTRAL
13 inori to saisei no kosumoroj? :hikaku kiso bunkaron josetsu : ikeda masayuki sensei koki kinen A-CENTRAL
14 imi mappu no kyaria bunseki :kojin no imi ga shakai no imi ni naru mekanizumu A-CENTRAL
15 undobu katsudo no riron to jissen A-CENTRAL
16 eiga wa shakaigakusuru C-TOYAMA
17 eizo bunka no shakaigaku G-ENPAKU
18 ekkusu jend? tte nani :nihon ni okeru tayona sei no arikata A-CENTRAL
WH-Soc
19 edo ajiwai zufu C-TOYAMA
20 edo kanban zushu A-CENTRAL
21 edokko ga kononda hibi no washoku C-TOYAMA
22 eruj?b?t? sabetsu kinshi no h?seido tte nandar? :chih? jichitai kara hajimaru senshinteki torikumi C-TOYAMA
23 oiru koto no imi o toinaosu :fureiru ni tachimukau E-TOKOROZAWA
24 okinawa jend?gaku.3 C-TOYAMA
カ
25 kaigo gairon C-TOYAMA
26 kaigo kango s?bisu tokei d?tashu.2017 E-TOKOROZAWA
27 kaigo hoken seidoshi :kihon koso kara ho shiko made B-TAKATA
28 kaigo rodo no honshitsu to hatarakigai A-CENTRAL
29 kaigosha shien seisaku no kokusai hikaku :tayona n?zu ni taiosuru shien no jittai A-CENTRAL
C-TOYAMA
30 gaisetsu jend? to ho :jinkenron no shiten kara manabu B-TAKATA
WA-Pol
WH-Soc
31 gakushu kagaku handobukku.2 A-CENTRAL
32 gakujutsu ronbun no sah? WA-Pol
33 gakusei shakaijin no tameno daigaku daigakuin ryugaku tettei gaido WB-Law
34 kakenhi saitaku ni muketa kokatekina apur?chi A-CENTRAL
35 kazoku shakaigaku :kiso to oyo A-CENTRAL
36 gakko o torimaku hoki seido no saishin doko WE-Edu
37 gakko jiko no homu to taishoho ky? ando ei WB-Law
38 gakko taiiku no shido to hyoka : shogakko chugakko koto gakko E-TOKOROZAWA
39 gakko ni okeru ijime :kokusaiteki ni mita sono tokucho to torikumi eno senryaku A-CENTRAL
40 gakko hoken gairon E-TOKOROZAWA
41 gakkozukuri to gakko keiei A-CENTRAL
42 kiesaru sai umidasareru sai :chugoku suijo kyomin no esunishiti C-TOYAMA
43 kikigaki no chikara :hy?gen shid? no riron to jissen C-TOYAMA
44 kisetsu no minzokushi C-TOYAMA
45 kyaria kaihatsuron :jiritsusei to tayosei ni mukiau WH-Soc
46 kyanpasu no kokusaika to ryugakusei sodan : tayosei ni taioshita gakusei shien s?bisu no kochiku WH-Soc
47 kyusai no m?diumu :ben'yamin adoruno kur?ge A-CENTRAL
C-TOYAMA
48 kyoiku iinkai kaikaku itsutsu no pointo :chiho kyoiku gyoseiho no doko ga kawattanoka WE-Edu
49 ky?iku gy?sei :wakachiau ky?d?tai o mezashite WE-Edu
50 kyoiku zaisei o meguru mondaigun WE-Edu
51 kyoiku seijigaku o hiraku :juhassai senkyoken no jidai o misuete WA-Pol
52 ky?iku seidoron :ky?iku gy?sei ky?iku seisaku no d?k? o tsukamu A-CENTRAL
53 ky?iku no taish?ka wa nani o motarashitaka :furansu shakai no kais? to kakusa C-TOYAMA
54 ky?iku h?ki sut?to appu :ky?iku gy?sei seisaku ny?mon WE-Edu
55 ky?kai o koeru okinawa :hito bunka minzoku C-TOYAMA
56 kyoso kara kyosei no shakai e :shizen no mekanizumu kara manabu A-CENTRAL
57 kiro ni tatsu imin kyoiku :shakaiteki hosetsu eno chosen B-TAKATA
58 kindai toshi no kaso shakai :tokyo no shokugyo shokaijo o meguru hitobito WH-Soc
59 kindai nihon koshosei no seiji katei :atarashii otoko o meguru kobo sasaki toyoju kishida toshiko yamakawa kikue A-CENTRAL
60 kindai nihon no kirisutokyo to joshi kyoiku A-CENTRAL
61 kindaika wa josei no chii o do kaetaka :tanzania noson no jend? to tochiken o meguru hensen WH-Soc
62 g?guru no ketsudan shiko :sekai saikyo ch?mu wa kiki ni do taioshiteirunoka WH-Soc
63 kurafutsuman :tsukuru koto wa kangaeru koto de aru WA-Pol
64 kea o ikiru watakushitachi C-TOYAMA
65 gendai jinken kyoiku no shiso to genryu :yokota saburo korekushon A-CENTRAL
66 gendai binbo monogatari A-CENTRAL
67 genchi rep?to sekai LGBT jijo :kawaritsutsuaru jinken to bunka no chiseigaku A-CENTRAL
68 k?betto kaiyo senryaku no shogensoku A-CENTRAL
WA-Pol
69 koki kindai to kachi ishiki no hen'yo :nihonjin no ishiki senkyuhyakunanajusan nisenhachi A-CENTRAL
WA-Pol
70 kosakusuru hikaku bunkagaku :nihon hikaku bunka gakkai kanto shibu sanjisshunen kinen ronshu C-TOYAMA
71 kodai setsuzoku kaikaku :kawaru nyushi to kyoiku shisutemu A-CENTRAL
C-TOYAMA
WH-Soc
72 koteki fujoron :teishotokusha ni taisuru shien to seikatsu hogo seido C-TOYAMA
73 koto kyoiku no shitsu to sono hyoka :nihon to sekai A-CENTRAL
74 kokusai shakaigaku no shatei :shakaigaku o meguru gur?baru daiarogu A-CENTRAL
75 kokumin kaihoken eno michi :senjin no igyo hyakunen B-TAKATA
76 kodomo to sumaho :otona no shiranai kodomo no genjitsu WH-Soc
77 komyuniti suk?ru no poritikusu :gakk? un'ei ky?gikai ni okeru hogosha no ichi WE-Edu
78 komyuniti dezaingaku :sono shikumizukuri kara kangaeru A-CENTRAL
WA-Pol
WH-Soc
79 kore ga s?sharu w?ku to iu shigoto desu :jibun no shorai o kangaete iru anata e : songen o mamori sasaeai no shikumi o tsukuru E-TOKOROZAWA
サ
80 za p?puru :igirisu rodosha kaikyu no seisui B-TAKATA
WA-Pol
81 saikaso joshikosei :mukanshin shakai no tsumi C-TOYAMA
82 saiky? no shakai ch?sa ny?mon :korekara shitsuteki ch?sa o hajimeru hito no tameni C-TOYAMA
83 saigo no hikyo tokyo geidai :tensaitachi no kaosuna nichijo A-CENTRAL
84 saiyaku to shinko A-CENTRAL
85 sakebi no toshi :yoseba kamagasaki ryudoteki kaso rodosha E-TOKOROZAWA
86 jein jeikobuzu no sekai :1916-2006 C-TOYAMA
87 jend? sutereotaipu paradokkusu :tsukuridasareru seisa WH-Soc
88 shikaku shogai kyoiku ni tazusawaru kata no tameni A-CENTRAL
89 jisatsu no rekishi shakaigaku :ishi no yukue A-CENTRAL
90 jidai o hiraku joseitachi :kokusai fujin'nen renrakukai yonj?nen no kiroku A-CENTRAL
91 shitsumonshi dezain no giho B-TAKATA
WA-Pol
92 jido katei fukushiron :jido ya katei ni taisuru shien to jido katei fukushi seido C-TOYAMA
93 shakai ni hirakareta kyoiku katei o kangaeru B-TAKATA
94 shakai fukushi enjo gijutsuron.1 C-TOYAMA
95 shakai fukushi enjo gijutsuron.2 C-TOYAMA
96 shakai fukushi gairon.1 C-TOYAMA
97 shakai fukushi gairon.2 C-TOYAMA
98 shakai hoshoron C-TOYAMA
99 shakai rinrigaku gairon A-CENTRAL
100 shakaigaku :shakai riron to shakai shisutemu shakai chosa no kiso C-TOYAMA
101 shakaigaku kogi WB-Law
102 shakaigaku no tsukaikata A-CENTRAL
WE-Edu
WH-Soc
103 sh? onraitachi no nihon ry?gaku :hyakunengo no k?satsu A-CENTRAL
104 juhassai karano otona no manabi kiso koza :manabu kaku risa chisuru ikiru E-TOKOROZAWA
105 shuch? shud? kaikaku to ky?iku iinkai seido :gendai nihon ni okeru ky?iku to seiji WE-Edu
106 shogaisha no riaru todaisei no riaru A-CENTRAL
107 shogaisha fukushiron :shogaisha ni taisuru shien to shogaisha jiritsu shien seido C-TOYAMA
108 shoshi koreika no zaisei to ho A-CENTRAL
109 shofutachi kara mita senjo :iraku nep?ru tai chugoku kankoku C-TOYAMA
110 sh?wa no k?gai.t?ky?sengo B-TAKATA
111 shokuji no bunmeiron A-CENTRAL
112 josei ga katsuyakusuru shakai no jitsugen :tayosei o ikashita nihon e WH-Soc
113 shinka wa ban'no de aru :jinrui tekunoroj? uchu no mirai A-CENTRAL
WA-Pol
WH-Soc
114 jinzai kakusei keizai A-CENTRAL
115 shinsei daigaku no tanjo :taishu koto kyoiku eno michi.1 C-TOYAMA
116 shinsei daigaku no tanjo :taishu koto kyoiku eno michi.3 C-TOYAMA
117 shinmitsuken ni okeru boryoku :higaisha shien to ho C-TOYAMA
118 jinrui gakusha eno michi A-CENTRAL
WA-Pol
119 sum?ru w?rudo nettow?ku :sekai o tsunagu 6ji no kagaku A-CENTRAL
C-TOYAMA
120 seizonken no kon'nan :furansu kakumei ni okeru kindai kokka no keisei to kotekina fujo B-TAKATA
C-TOYAMA
121 seiboryoku higaisha eno shien :rinsho jissen no genba kara A-CENTRAL
122 sekai no shukusaijitsu no jiten C-TOYAMA
123 sengo tokyo to yamiichi :shinjuku ikebukuro shibuya no keisei katei to toshi soshiki A-CENTRAL
D-Rikoh/Gakudoku
WH-Soc
124 sengo nihon no ky?iku iinkai :shiki kantokuken wa doko ni attanoka WE-Edu
125 zenkoku gakuryoku gakushu jokyo chosa ni miru korekara no kadai B-TAKATA
126 s?sharu w?ku towa nanika :baisutekku no nanagensoku to shakai fukushi enjo gijutsu C-TOYAMA
127 s?sharu w?ku no riron to jissen :sono junkanteki hatten o mezashite C-TOYAMA
128 sosho s?sharu kyapitaru.2 A-CENTRAL
129 zoyoron saiko :ningen wa naze tasha ni ataerunoka C-TOYAMA
130 soryokusen taisei no shotai C-TOYAMA
タ
131 taiiku kyoshi no manabi to seicho :shin'nen to keiken no sogo eikyo kankei ni kansuru jissho kenkyu A-CENTRAL
132 daigaku kyoiku no arikata o to A-CENTRAL
133 daigaku no akutibu r?ningu :donyu kara karikyuramu manejimento e A-CENTRAL
134 daigaku no jitsuryoku.2017 A-CENTRAL
135 daigaku wa komyuniti no chi no kyoten to nareruka : shoshika jinko gensho jidai no shogai gakushu A-CENTRAL
136 daigakusei no tameno shakaigaku nyumon WA-Pol
WE-Edu
137 taijin kankei no shinrigaku :shinmitsuna kankei no keisei hatten iji hokai A-CENTRAL
138 taiwa de hagukumu tabunka kyosei nyumon :chigai o tanoshimi tomo ni ikiru shakai o mezashite C-TOYAMA
139 tabunka shakai ni kotaeru chiky? shimin ky?iku :nihon hokubei asean ?y? no k?su WE-Edu
140 dansei mondai kara miru gendai nihon shakai A-CENTRAL
WH-Soc
141 chiiki keizai shakaigaku :hitobito chiiki sozoryoku A-CENTRAL
142 chiiki fukushi kaigo fukushi no jissenchi :katei hoshiin shoki h?mu herup? no shogen A-CENTRAL
143 chiiki fukushiron :chiiki fukushi no riron to hoho C-TOYAMA
144 chih? ky?iku gy?seih? no kaitei to ky?iku gabanansu :ky?iku iinkai seido no arikata to ky?d? t?chi WE-Edu
145 chugoku no kyoiku kyukoku :kingendai kyoikuka hyoden C-TOYAMA
146 ch?goku mushi no kibunroku C-TOYAMA
147 tsujo gakkyu no yunib?saru dezain puran zero.2 WE-Edu
148 teikoku nihon no taireifuku :kokka ken'i no hyosho A-CENTRAL
149 tekisuto ky?iku to ky?iku gy?sei WE-Edu
150 tettei chosa kodomo no hinkon ga nihon o horobosu : shakaiteki sonshitsu yonjitchoen no shogeki A-CENTRAL
151 tokyo den'en modan :taisho showa no kogai o aruku A-CENTRAL
152 tokeigaku ga saikyo no gakumon de aru.bijinesu WB-Law
153 toko kyohi futoko mondai shiryoshu A-CENTRAL
154 tosei deai jijo :sumaho jidai no ren'ai shakaigaku WA-Pol
155 dotoku kyoiku no riron to hoho A-CENTRAL
WE-Edu
156 tomeina chikara o :saigo no kodomotachi E-TOKOROZAWA
157 toransunashonarizumu to shakai no inob?shon :ekkyosuru kokusai shakaigaku to kosumoporitanteki shiko A-CENTRAL
ナ
158 naze nihon no daigaku niwa kogakubu ga oi noka : rikei daigaku no kingendaishi WA-Pol
159 nachisu no kitchin :taberu koto no kankyoshi WA-Pol
160 nanmin mondai :isuramuken no doyo ?y? no kuno nihon no kadai A-CENTRAL
WH-Soc
161 nijuisseiki no gakushusha to kyoiku no yottsu no jigen :chishiki sukiru ningensei soshite meta gakushu A-CENTRAL
162 nijuisseikigata gakushu no r?d?shippu :inob?tibuna gakushu kankyo o tsukuru A-CENTRAL
163 nitchu bunka di enue kaidoku :shinri bunka no shinso kozo no shiten kara WA-Pol
164 nihon seikatsushi jiten A-CENTRAL
C-TOYAMA
165 nihon no aji ru o tazunete :hyohakumin no basho WH-Soc
166 nihon no interijensu kosaku :rikugun nakano gakko 731butai onodera makoto A-CENTRAL
167 nihon no bosai sekai no saigai :nihon no keiken to chie o sekai no bosai ni ikasu WA-Pol
168 nihon bunka ni nani o miru :popyur? karuch? tono taiwa C-TOYAMA
169 nihon ryugaku no esunoguraf? :indoneshiajin ryugakusei no 20nen A-CENTRAL
170 ny?mon hisabetsu buraku no rekishi C-TOYAMA
171 neo aparutoheito toshi no kukan tochi :minamiafurika no minkan toshi saikaihatsu to imin shakai B-TAKATA
172 netto ijime no kozo to taisho yobo WA-Pol
173 nenpo sonraku shakai kenkyu.52 B-TAKATA
WA-Pol
174 nosan gyoson no seigyo kankyo to saishi shuzoku takaikan :kishu hidaka chiho no minzoku sekai C-TOYAMA
ハ
175 haijo to sabetsu no shakaigaku A-CENTRAL
WH-Soc
176 haiburiddona oyako no shakaigaku :ketsuen kazoku eno kodawari o tokihogusu A-CENTRAL
WH-Soc
177 hajimete manabu tokei A-CENTRAL
178 paburikku suk?ru :igirisuteki shinshi shukujo no tsukurarekata WH-Soc
179 barit? kamen buy?geki no jinruigaku :hito to mono no orinasu gein? C-TOYAMA
180 hikikomori keiken no shakaigaku WH-Soc
181 hinkon jido :kodomo no hinkon karano dasshutsu A-CENTRAL
182 hinkon to hoiku :shakai to fukushi ni tsunagi kibo o tsumugu A-CENTRAL
183 fukuzatsu saishu shuryomin towa nanika :amerika hokusei kaigan no senshi kokogaku A-CENTRAL
184 bundan shakai nihon :naze watakushitachi wa hikisakareru noka C-TOYAMA
185 heiki to daigaku :naze gunji kenkyu o shitewa naranaika A-CENTRAL
186 beikokujin hakushi osaka de shufu ni naru WA-Pol
187 henoko sosho to hochi shugi :gyoseihogaku karano kensho B-TAKATA
マ
188 makuro jissen s?sharu w?ku no shin paradaimu :ebidensu ni motozuku shien kankyo kaihatsu apur?chi : seishin hoken fukushi eno tekiyorei kara A-CENTRAL
189 manabi o fukameru fukushi k?w?doshu C-TOYAMA
190 minshushi no isan.10 A-CENTRAL
191 musume to hanasu media tte nani WH-Soc
192 meiji taisho no nihonron chugokuron :hikaku bunkagakuteki kenkyu WA-Pol
193 megashiti.2 WH-Soc
194 megashiti.4 A-CENTRAL
WH-Soc
195 media no sotsuron :t?ma hoho jissai WA-Pol
ヤ
196 yoku wakaru gendai kazoku C-TOYAMA
197 yomigaeru vanpaia :hito wa naze kyuketsuki ni hikaretsuzukerunoka C-TOYAMA
ラ
198 rakugo ni manabu otona no gokui G-ENPAKU
199 rupo nanmin tsuiseki :barukan r?to o iku C-TOYAMA
E-TOKOROZAWA
WB-Law
WH-Soc
200 rupo hinkon joshi A-CENTRAL
C-TOYAMA
201 reidai kaisetsu d?vui hogo meirei jinshin hogo ko no hikiwatashi WB-Law
202 rekishi ky?kasho to nashonarizumu :nihon to doitsu C-TOYAMA
203 rojin fukushiron :koreisha ni taisuru shien to kaigo hoken seido C-TOYAMA
204 rodosha hakenho no kihon to jitsumu WB-Law
205 rodoho WB-Law
206 rodoryoku A-CENTRAL
B-TAKATA
ワ
207 wakamonobanare :dentsu ga kangaeru mirai no tameno komyunik?shonjutsu WA-Pol
208 wasurerareta nihon no mura C-TOYAMA
A
209 America's founding and the struggle over economic inequality / Clement Fatovic. A-CENTRAL
210 Asking questions about cultural anthropology :a concise introduction /Robert L. Welsch, Luis A. Vivanco. A-CENTRAL
211 The autonomy of pleasure :libertines, license, and sexual revolution /James A. Steintrager. A-CENTRAL
  C  
212 Cathedrals of learning :great and ancient universities of Western Europe /Blaise Cronin. A-CENTRAL
213 Concise lexicon for sign linguistics /edited by Jan Nijen Twilhaar, Beppie van den Bogaerde. A-CENTRAL
214 Cultural studies :theory and practice /Chris Barker, Emma A. Jane. A-CENTRAL
D
215 Diebe :die heimliche aneignung als ursprungserz?hlung in literatur, philosophie und mythos /Andreas Gehrlach. A-CENTRAL
E
216 Economics of means-tested transfer programs in the United States / edited by Robert A. Moffitt. B-TAKATA
217 Education and sexualities :major themes in education /edited by Peter Aggleton. C-TOYAMA
218 Educational psychology and the internet /Michael Glassman. A-CENTRAL
219 Employment law /A.C.L. Davies. B-TAKATA
220 Employment law in context :text and materials /David Cabrelli. B-TAKATA
221 The end of cool Japan :ethical, legal, and cultural challenges to Japanese popular culture /edited by Mark McLelland. A-CENTRAL
222 England's great transformation :law, labor, and the Industrial Revolution /Marc W. Steinberg. A-CENTRAL
223 Ethics in ethnography :a mixed methods approach /Margaret D. LeCompte and Jean J. Schensul. B-TAKATA
224 Ethnography in action :a mixed methods approach /Jean J. Schensul and Margaret D. LeCompte. B-TAKATA
F
225 Fukushima, fragments /Kosuke Okahara. A-CENTRAL
G
226 Gender inequality in the Eastern European labour market :twenty-five years of transition since the fall of communism /edited by Giovanni Razzu. B-TAKATA
227 The grass roots of English history :local societies in England before the Industrial Revolution /David Hey. A-CENTRAL
228 The gunpowder age :China, military innovation, and the rise of the West in world history /Tonio Andrade. A-CENTRAL
H
229 Histoires de famille :les r?cits du pass? dans la parent? contemporaine /Sol?ne Billaud ... [et al.] (dir.). A-CENTRAL
I
230 Intercultural communication /edited by Richard J. Crisp. C-TOYAMA
231 International education /edited by Mary Hayden, Jeff Thompson and Tristan Brunnell. A-CENTRAL
232 1982 :namae no nai sedai A-CENTRAL
J
233 Japan after 3/11 :global perspectives on the earthquake, tsunami, and Fukushima meltdown /edited by Pradumnya P. Karan and Unryu Suganuma ; cartography by Richard Gilbreath. A-CENTRAL
  L  
234 Lire et penser en milieux num?riques :attention, r?cits, technogen?se /N. Katherine Hayles ; traduit de l'anglais (am?ricain) par Christophe Degoutin. A-CENTRAL
M
235 The making of masculinities :the new men's studies /edited by Harry Brod. B-TAKATA
236 Masculinity at work :employment discrimination through a different lens / Ann C. McGinley. B-TAKATA
237 Memory, invention, and delivery :transmitting and transforming knowledge and culture in liberal arts education for the future. Selected proceedings from the Fifteenth Annual Conference of the Association for Core Texts and Courses, Memphis, Tennessee, April 17- 19, 2009 /edited by Richard Dagger, Christopher Metress, J. Scott Lee. A-CENTRAL
238 The metamorphosis of the world /Ulrich Beck. A-CENTRAL
239 Motherhood and work in contemporary Japan /Junko Nishimura. A-CENTRAL
240 The mushroom at the end of the world :on the possibility of life in capitalist ruins /Anna Lowenhaupt Tsing. B-TAKATA
N
241 A new history of Britain since 1688 :four nations and an empire / Susan Kingsley Kent. A-CENTRAL
O
242 The Oxford handbook of the economics of networks /edited by Yann Bramoull?, Andrea Galeotti, and Brian W. Rogers. A-CENTRAL
P
243 Paid migrant domestic labour in a changing Europe :questions of gender equality and citizenship /Berit Gullikstad, Guro Korsnes Kristensen, Priscilla Ringrose, editors. B-TAKATA
244 Philo Mechanicus :on sieges, translated with introduction and commentary /David Whitehead. A-CENTRAL
245 Philosophy for children :theories and praxis in teacher education / edited by Babs Anderson. A-CENTRAL
246 Post-Western revolution in sociology :from China to Europe /by Laurence Roulleau-Berger ; translated by Nigel Briggs. A-CENTRAL
247 The pursuit of the Chinese dream in America :Chinese undergraduate students at American universities /Dennis T. Yang. A-CENTRAL
  R  
248 Rethinking race and ethnicity in research methods /John H. Stanfield, II, editor. A-CENTRAL
249 Routledge handbook of risk studies /edited by Adam Burgess, Alberto Alemanno and Jens O. Zinn. A-CENTRAL
S
250 The SAGE handbook of cultural sociology /edited by David Inglis and Anna-Mari Almila. A-CENTRAL
251 Scholarship reconsidered :priorities of the professoriate /[Ernest L. Boyer] ; updated and expanded by Drew Moser ... [et al.]. A-CENTRAL
252 Seemacht, Seeherrschaft und die Antike /herausgegeben von Ernst Baltrusch, Hans Kopp und Christian Wendt. A-CENTRAL
253 The shape and shaping of the college and university in America :a lively experiment /Stephen J. Nelson. A-CENTRAL
254 Shichigosan :change and continuity of a family ritual in contemporary urban Japan /Melinda Papp. A-CENTRAL
255 Social movements in times of austerity :bringing capitalism back into protest analysis /Donatella della Porta. B-TAKATA
256 Soviet street children and the Second World War :welfare and social control under Stalin /Olga Kucherenko. A-CENTRAL
257 Sozialgesetzbuch V :Gesetzliche Krankenversicherung : Lehr- und Praxiskommentar /Andreas H?nlein, Rolf Schuler (Hrsg.). B-TAKATA
258 Strategic culture, securitisation and the use of force :post-9/11 security practices of liberal democracies /Wilhelm Mirow. B-TAKATA
   V   
259 Vagrancy in English culture and society, 1650-1750 /David Hitchcock. A-CENTRAL
W
260 War and conflict in the early modern world :1500-1700 /Brian Sandberg. A-CENTRAL
261 Werkausgabe :ASW /Alfred Sch?tz ; herausgegeben von Richard Grathoff, Hans-Georg Soeffner und Ilja Srubar ; Redaktion: Martin Endress. C-TOYAMA
262 What is sexual history? /Jeffrey Weeks. A-CENTRAL
  Y  
263 Youth and sexuality in the twentieth-century United States /John C. Spurlock. A-CENTRAL


(Return To Featured Lists) (Start Over)Waseda University Information Network System