Waseda University Library /All Locations
Waseda University Information Network System

NDC=35*-39* SHAKAI,KYOIKU (Society, Education...)
(Return To Featured Lists) (Start Over)

265 BOOKS!!

Click on the titles below to search the catalog

No Title Location
ア
1 aisuru aisareru :d?to domesutikku baiorensu o nakusu wakamono no tameno ressun nana E-TOKOROZAWA
2 aite mo jibun mo tsukarenai honto no kizukai no kotsu WF-Com
3 ajia ni okeru koreisha no seikatsu hosho :jizoku kanona fukushi shakai o motomete WA-Pol
4 amerika kyoshi kyoikushi :kyoshoku no joseika to senmonshokuka no sokoku A-CENTRAL
5 aratana shakaiteki yogo eno chosen :subete no kodomo to ayumu mirai e : dai70kai zenkoku jido yogo shisetsucho kenkyu kyogikai kinenshi E-TOKOROZAWA
6 ikite iru bunka o hito ni manabu A-CENTRAL
7 ikuji kaigo to shokugyo kyaria :josei katsuyaku to dansei no katei seikatsu : dai3ki purojekuto kenkyu kigyo no koyo shisutemu jinji senryaku to koyo r?ru no seibi to o tsujita koyo no shitsu no kojo d?sento w?ku no jitsugen ni tsuite no chosa kenkyu sabut?ma josei no katsuyaku sokushin ni kansuru chosa kenkyu purojekuto josei no keizoku shugyo katsuyaku ni kansuru kenkyu shigoto to seikatsu ni kansuru chosa kenkyu ikuji kaigo to danjo no hatarakikata ni kansuru kenkyu saishu hokokusho B-TAKATA
WH-Soc
8 isai hakken :waku o tobidasu kodomotachi A-CENTRAL
9 itako no tanjo :masu media to shukyo bunka A-CENTRAL
10 ibunkakan o idosuru kodomotachi :kikokusei no tokusei to kyaria ishiki JL
11 imin to doitsu shakai o tsunagu kyoiku shien :ibunkakan kyoiku no shiten kara A-CENTRAL
12 venetsia no kamen k?nivaru :umi ni uku miyako no hikari to kage C-TOYAMA
13 e de miru nippon sento bunka C-TOYAMA
14 eigo de kyoka naiyo ya senmon o manabu :naiyo jushi shido sh?b?ai naiyo gengo togo gakushu sh?eruaieru to eigo ni yoru senmon kamoku no shido ?emuai no shiten kara A-CENTRAL
C-TOYAMA
15 eigo wa osowatta y?ni oshieruna WE-Edu
16 eruj?b?t? o yomitoku :kwia sutad?zu nyumon E-TOKOROZAWA
WH-Soc
17 enjo yosei to hienjo shikosei no shinrigaku : komatteitemo tasuke o motomerarenai hito no rikai to enjo E-TOKOROZAWA
18 ?raru hisutor? reisenki no boeiryoku seibi to domei seisaku.7 A-CENTRAL
19 oiru keiken no minzokushi :nanto de ikiru toshiyori no nichijo jissen to monogatari A-CENTRAL
20 o no mai no engekigakuteki kenkyu G-ENPAKU
21 oshu no aratana hitenkei shuro soshiki ni kansuru kenkyu B-TAKATA
WH-Soc
22 okashi to niigata C-TOYAMA
23 okinawarashisa no shakaigaku :tabunka sesshoku ryoiki no esunishiti A-CENTRAL
24 otona no hikikomori o sukue E-TOKOROZAWA
カ
25 kaigo gairon C-TOYAMA
26 kaigo jinzai o ikasu torikumi :kyariaappu to chingin B-TAKATA
WH-Soc
27 kaisei hattatsu shogaisha shienho no kaisetsu : tadashii rikai to shien no kakudai o mezashite E-TOKOROZAWA
28 kaiwa ga hazumu zatsudanryoku :jubyo de komyunik?shonryoku ga agaru WF-Com
29 kakusa no rensa to wakamono.1 WA-Pol
WH-Soc
30 kakusa no rensa to wakamono.3 WH-Soc
31 gakushu shudan no ronsoteki kosatsu A-CENTRAL
32 kazoku to iu kankoku no sochi :ketsuen shakai no hotekina mekanizumu to sono henka A-CENTRAL
33 katei kyoiku wa dare no mono :katei kyoiku shienho wa naze mondai ka WB-Law
34 karera ga inakunaru mae ni C-TOYAMA
35 kan min shogaikoku no shokugyo bunrui to no genjo to hikaku B-TAKATA
WH-Soc
36 kike sh?jinbutsu yo E-TOKOROZAWA
37 kiso kara manabu shogaiji hoiku A-CENTRAL
38 kitakanto no sasagami shuzoku :ibarakiken tochigiken C-TOYAMA
39 kitaku ni okeru senchu sengo no kurashi no hensen A-CENTRAL
40 kyaria konsarutingu no jittai koka oyobi senzaiteki n?zu : sodan keikensha 1117mei to no chosa kekka yori B-TAKATA
WH-Soc
41 kyoiku no kiki :gendai no kyoiku mondai o gur?baru ni toinaosu A-CENTRAL
42 kyoiku retsui shakai :kyoikuhi o meguru yoron no shakaigaku C-TOYAMA
43 kyoikugaku eno apur?chi :kyoiku to shakai o kangaeru juhachi no kadai A-CENTRAL
44 kyoka kyoikugaku kenkyu no kanosei o motomete A-CENTRAL
45 kyoshokuron :hoikusha kyoshi no shigoto o tsukamu A-CENTRAL
46 kyoryori no bunkashi WE-Edu
47 kiwa karano tankyu tsunagari eno michi A-CENTRAL
48 kinkyu shuppan donaru nihon no kyoin yosei :2016.12.4 Symposium Report A-CENTRAL
49 kindai nihon no kaigai chiri joho shushu to shoki gaihozu A-CENTRAL
50 kin'yu jerontoroj? :kenko jumyo to shisan jumyo o ikani nobasuka A-CENTRAL
51 gur?baruka jidai no kyoiku hyoka kaikaku :nihon ajia obei o musubu A-CENTRAL
52 gur?baruka jidai no bunka shakai o manabu :bunka jinruigaku shakaigaku no atarashii kiso kyoyo A-CENTRAL
53 gunji kenkyu no sengoshi :kagakusha wa do mukiattekitaka WA-Pol
54 k?su de mi ni tsuku tokeigaku A-CENTRAL
WH-Soc
55 geijutsu hyogen kyoiku no jugyozukuri :ongaku zuko bijutsu ni okeru konpitensh? ikusei no tameno kenkyu to jissen WE-Edu
56 gendai echiopia no on'natachi :shakai henka to jend? o meguru minzokushi A-CENTRAL
E-TOKOROZAWA
57 gendai chiho toshi no kozo saihen to jumin seikatsu :hiroshimaken kureshi to shobarashi o jirei to shite A-CENTRAL
58 gendai furansu o ikiru jipush? :tabi ni sumau man?shu to kyodosei no jinruigaku A-CENTRAL
59 k?k? eigo jugy? o chiteki ni shitai :naiy? rikai hy?menteki kaiwa ch?shin no jugy? o koete WE-Edu
60 koza rodoho no saisei.1 WB-Law
61 koza rodoho no saisei.2 WB-Law
62 koza rodoho no saisei.3 WB-Law
63 kosaku to kyosei no jinruigaku :oseania ni okeru mainoriti to shuryu shakai A-CENTRAL
64 kosakusuru tabunka shakai :ibunka komyunik?shon o toraenaosu C-TOYAMA
65 kojutsu rodo kumiai ho nyumon : romuya no kaita : tsukin ya shigoto no aima shushin mae no 30pun ni yomu kogi WF-Com
66 kosho bungei to minzoku geino :hoshino takeyoshi chosakushu A-CENTRAL
67 koteki fujoron :teishotokusha ni taisuru shien to seikatsu hogo seido C-TOYAMA
68 koto gakko no shinro shido to kyaria gaidansu no hoho ni kansuru chosa kekka B-TAKATA
WH-Soc
69 kokugo kyoiku ni okeru bungaku no ibasho :kotoba no geijutsu to shite bungaku o toraeru kyoiku no kanosei C-TOYAMA
70 kosodate setai no disutoresu B-TAKATA
WH-Soc
71 kodomogaku eno shotai :kodomo o meguru nijuni no k? w?do A-CENTRAL
72 komyunik?shon jissen tor?ningu WH-Soc
73 komyuniti suk?ru no seika to tenbo :suk?ru gabanansu to s?sharu kyapitaru to shiteno yakuwari WE-Edu
74 komyuniti no saisei :keizai to shakai no senzairyoku o ikasu WF-Com
75 koyo hoken jukyusha to no shushoku no jittai :koyo hoken jukyu shikaku shutokusha jittai chosa B-TAKATA
WH-Soc
76 kore tte honto gokaidarake no okinawa kichi A-CENTRAL
77 korekara no kodomo kosodate shien o kangaeru :kyosei shakai no soshutsu o mezashite A-CENTRAL
E-TOKOROZAWA
78 kon'yoku to nihonshi A-CENTRAL
E-TOKOROZAWA
サ
79 saishin rodosha hakenho no shokai : hoteki kadai sono riron to jitsumu WB-Law
80 sangyo shakaigaku ronshu.4 A-CENTRAL
81 jentorifik?shon WE-Edu
82 jikai no byori :nihon rikugun no soshiki bunseki WA-Pol
83 shiko o kitaeru daigaku no manabi nyumon : ronritekina kangaekata kakikata kara kyaria dezain made WA-Pol
84 jijo kyojo kojo renkei ni yoru daisaigai karano fukko A-CENTRAL
85 shichokaku media C-TOYAMA
86 jido katei fukushiron :jido ya katei ni taisuru shien to jido katei fukushi seido C-TOYAMA
87 shakai keiyaku to sei keiyaku :kindai kokka wa ikani seiritsushitanoka A-CENTRAL
88 shakai shinrigaku no tameno tokeigaku :shinri shakudo no kosei to bunseki E-TOKOROZAWA
89 shakai chosa :shikumi to kangaekata C-TOYAMA
90 shakai ni totte shumi towa nanika :bunka shakaigaku no hoho kijun WH-Soc
91 shakai fukushi eno shotai A-CENTRAL
92 shakai fukushi enjo gijutsuron.1 C-TOYAMA
93 shakai fukushi enjo gijutsuron.2 C-TOYAMA
94 shakai fukushi gairon.1 C-TOYAMA
95 shakai fukushi gairon.2 C-TOYAMA
96 shakai hoshoron C-TOYAMA
97 shakai riron no saiko :shakai shisutemuron to saikiteki jiko soshikisei o koete C-TOYAMA
98 shakaika rekishi kyoikuron A-CENTRAL
99 shakaigaku :shakai riron to shakai shisutemu shakai chosa no kiso C-TOYAMA
100 shakaigaku nyumon A-CENTRAL
101 shakaiteki bundan o ekkyosuru :tasha to deainaosu sozoryoku WH-Soc
102 shudan to soshiki no shakaigaku :shugoteki aidentiti no dainamikusu A-CENTRAL
103 shuryo saishumin kara mita chikyu kankyoshi :shizen rinjin bunmei tono kyosei E-TOKOROZAWA
104 shogaisha eno shuro shien no arikata ni tsuite no kenkyu :shuro keizoku shien bi gata jigyosho o f?rudo to shita kongo kenkyuho ni yoru kosatsu A-CENTRAL
105 shogaisha fukushiron :shogaisha ni taisuru shien to shogaisha jiritsu shien seido C-TOYAMA
106 shogakusei ni eigo no yomikaki o do oshietara yoika WE-Edu
107 shogaikoku ni okeru saitei chingin seido no un'yo ni kansuru chosa :igirisu doitsu furansu amerika B-TAKATA
WH-Soc
108 shokugyo joho no seibi ni kansuru kisoteki kenkyu :matchingu koritsu no takai shokugyo bunrui sakutei no tameno kadai B-TAKATA
WH-Soc
109 shoninsha kenshu jitsumu hikkei sut?to bukku : shogakkoban.2017 WE-Edu
110 shoninsha kenshu jitsumu hikkei sut?to bukku :chu koto gakkoban.2017 WE-Edu
111 shin shimin kakumei nyumon :shakai to kakawari kuni o kaeru tameno kokyo tetsugaku C-TOYAMA
112 shin no daib?shiti o mezashite :tokken ni mujikakuna majoriti no tameno shakaiteki kosei kyoiku E-TOKOROZAWA
113 shingap?ru :sum?tona toshi sum?tona kokka C-TOYAMA
114 shinpansuru shintai C-TOYAMA
115 suw?den no shogakko shakaika no kyokasho o yomu :nihon no daigakusei wa nani o kanjitanoka C-TOYAMA
116 zusetsu yoku wakaru shogaisha sogo shienho E-TOKOROZAWA
117 seikatsu hogo no shakaigaku :jiritsu setai fuyo A-CENTRAL
118 setsumeiteki bunsho no yomi no gakuryoku keiseiron A-CENTRAL
119 semasa no bigaku :soan chashitsu akachochin WE-Edu
120 senzenki waseda keio no keiei :kindai nihon shiritsu koto kyoiku kikan ni okeru kyoiku to zaimu no sokoku A-CENTRAL
121 senryaku kenkyu.20 A-CENTRAL
122 s?sharu w?ku eno shotai A-CENTRAL
123 sosoku kara yomitoru manabi no choryu B-TAKATA
124 sonen hiseiki koyo rodosha no shigoto to seikatsu ni kansuru kenkyu :seishain tenkan o chushin to shite B-TAKATA
WH-Soc
125 soeda yoshiya shakaigaku sakuhinshu.2 A-CENTRAL
タ
126 daigaku ai?ru sutand?do shihyoshu :kyoiku shitsuhosho kara zaimu made A-CENTRAL
127 daigakusei no tameno arubaito shukatsu toraburu ky? ando ei E-TOKOROZAWA
WF-Com
128 taisei tenkanki nep?ru ni okeru hosetsu no shoso : gensetsu seiji shakai jissen seikatsu sekai A-CENTRAL
129 takushoku daigaku hyakunenshi.tsushi(2) A-CENTRAL
130 tasha tono kaiko wa nani o motarasunoka :ibunka sesshoku o saikosuru WE-Edu
131 tabako no nihonshi nanawa :denrai kara senbai seido no shuen made C-TOYAMA
132 tayosei shakai to ningen :ait? shakai to keiei shokubunka daib?shit? E-TOKOROZAWA
133 dare to itemo tsukarenai jibun ni naru hon WF-Com
134 dansei shihai C-TOYAMA
135 dansei doseiaisha no shakaishi :aidentiti no juyo kur?zetto eno kaiho E-TOKOROZAWA
136 chiiki kyosei no kaihatsu fukushi :seido apur?chi o koete A-CENTRAL
137 chiiki saisei no shakaigaku WH-Soc
138 chiiki ni okeru koreisha no tayona katsuyaku no hiaringu jirei :chiho kokyo dantai to no torikumi o chushin ni B-TAKATA
WH-Soc
139 chiiki fukushiron A-CENTRAL
140 chiiki fukushiron :chiiki fukushi no riron to hoho C-TOYAMA
141 chiteki kidoryoku no honshitsu :amerika kaiheitai no soshikironteki kenkyu WA-Pol
142 chiho ni okeru koyo soshutsu :jinzai kanryu no kanosei o saguru B-TAKATA
WH-Soc
143 ch?toriaru no denpa to hen'yo :igirisu kara ?sutoraria no daigaku e A-CENTRAL
144 chukinsei no seigyo to satomi no kankyoshi A-CENTRAL
145 chugoku shinshutsu nikkei kigyo no kenkyu B-TAKATA
WH-Soc
146 chugoku minzokusei.1 A-CENTRAL
147 chusei eikokujin no shigoto to seikatsu WB-Law
148 chusei no yujo :seigyo to mibun A-CENTRAL
149 d?ta bukku kakusa de yomu nihon keizai WF-Com
150 teinengo :gojissai karano ikikata owarikata A-CENTRAL
151 doitsu ni okeru shudanteki roshi kankei shisutemu no gendaiteki tenkai :sono hoteki kozo to kihan settei no jittai ni kansuru chosa kenkyu B-TAKATA
WH-Soc
152 tokyofu kyoikukai zasshi.4 B-TAKATA
153 tokyofu kyoikukai zasshi.5 B-TAKATA
154 tokyofu kyoikukai zasshi.6 B-TAKATA
155 tochisha naki shakai to tochi :kipushigisu minzoku no kindai to zenkindai o chushin ni A-CENTRAL
156 dokyumento nippon kaigi A-CENTRAL
157 toyota kenkyu kara mietekuru fukushi kokka suw?den no shakai seisaku A-CENTRAL
158 toyota kenkyu kara mietekuru fukushi kokka suw?den no shakai seisaku A-CENTRAL
ナ
159 nagahama hikiyamamatsuri no kako to genzai :sairei to geino keisho no dainamizumu A-CENTRAL
160 naze kono hito to mata hanashitakunarunoka WF-Com
161 naze hatarakunoka WA-Pol
162 nanmin o shiru tameno kiso chishiki :seiji to jinken no katto o koete WH-Soc
163 nijuisseiki no wakamonoron :aimaina fuan o ikiru WH-Soc
164 nihon senryoki sei baibai kankei GHQ shiryo.1 A-CENTRAL
165 nihon senryoki sei baibai kankei GHQ shiryo.2 A-CENTRAL
166 nihon senryoki sei baibai kankei GHQ shiryo.3 A-CENTRAL
167 nihon senryoki sei baibai kankei GHQ shiryo.4 A-CENTRAL
168 nihon senryoki sei baibai kankei GHQ shiryo.5 A-CENTRAL
169 nihon senryoki sei baibai kankei GHQ shiryo.6 A-CENTRAL
170 nihon senryoki sei baibai kankei GHQ shiryo.7 A-CENTRAL
171 nihon senryoki sei baibai kankei GHQ shiryo.8 A-CENTRAL
172 nihon senryoki sei baibai kankei GHQ shiryo.9 A-CENTRAL
173 nihon bunka jiten A-CENTRAL
174 nihonjin no sugata to kurashi :meiji taisho showa zenki no shinso C-TOYAMA
175 nihonteki koyo shisutemu to ho seisaku no rekishiteki hensen :baburu hokai iko no rodo seisaku no hensen B-TAKATA
WH-Soc
176 nihonteki koyo seido wa doko e mukaunoka :kin'yu jidosha gyokai no shihon kokuseki o koeta jinzai kakutoku kyoso A-CENTRAL
177 nyumon kazoku shakaigaku E-TOKOROZAWA
178 nyumon kobetsuteki roshi funso shori seido : sharoshiho daihachiji kaisei o fumaete A-CENTRAL
179 nyumon shakai tokeigaku :ts? suteppu de kiso kara ?ru de manabu A-CENTRAL
180 nettow?ku shiti :gendai infura no shakaigaku D-Rikoh/Gakudoku
ハ
181 h?b?doryu koshojutsu :sekai kijun no kangaekata tsutaekata WF-Com
182 haken rodo to iu hatarakikata :shijo to soshiki no kangeki WA-Pol
183 hajimete no kodomo katei fukushi A-CENTRAL
184 hajimete no jend?ron A-CENTRAL
WB-Law
185 hatachi made ni shitteokitai sei no koto WH-Soc
186 hataraku hito no shogai hattatsu shinrigaku :M-GTA ni yoru kyaria kenkyu WF-Com
187 higashiajia de manabu bunka jinruigaku A-CENTRAL
188 higashinihon daishinsai karano fukkyu fukko katei to koyo rodo no kiroku ippan shiryo seiri :heisei 25nendo 28nendo nakaba o chushin ni B-TAKATA
WH-Soc
189 hiseiki rodosha no soshikika to sono koka : ank?to chosa ni yoru bunseki B-TAKATA
WH-Soc
190 hitode busoku nanoni naze chingin ga agaranainoka WA-Pol
191 hitori ja damenano :chugoku josei nijurokunin no iibun E-TOKOROZAWA
192 hyosho no seijigaku :terebi dokyumentar? ni okeru ainu eno manazashi C-TOYAMA
193 feminisutotachi no seijishi :sanseiken ribu byodoho WH-Soc
194 fukai manabi o fukaku kangaeru B-TAKATA
195 bunka o taberu bunka o nomu :gur?karukasuru sekai no shoku to bijinesu A-CENTRAL
196 bunkateki saiseisan no shakaigaku :burudyu riron karano tenkai A-CENTRAL
WH-Soc
197 hoikuen mondai :taiki jido hoikushi busoku kensetsu hantai undo A-CENTRAL
198 horo kaiyumin to nihon no kindai C-TOYAMA
199 hogosha wa naze ijime kara tozakerarerunoka E-TOKOROZAWA
200 posuto kawaii no bunka shakaigaku :joshitachi no aratana tanoshimi o saguru A-CENTRAL
C-TOYAMA
201 posuto tabunka shugi kyoiku ga egaku shukyo : igirisu kyodotai no kessoku seisaku no kozai A-CENTRAL
202 bodi sutad?zu :sei jinshu kaikyu eijingu kenko yamai no shintaigaku eno shotai C-TOYAMA
203 honda masuko to maimai dojintachi no toposu :ochanomizu joshi daigaku jido bunka kenkyushitsu A-CENTRAL
204 honto no kyoiku o torimodosu :ikiru chikara o hagukumu jugyo eno chosen A-CENTRAL
マ
205 makenai zatsudanryoku :hitomishiri kuchibeta mo kankeinai WF-Com
206 makkusu v?b? kenkyu no genzai :shihon shugi minshu shugi fukushi kokka no hen'yo no naka de : seitan 150shunen kinen ronshu C-TOYAMA
207 manabi o fukameru fukushi k?w?doshu C-TOYAMA
208 mittsu no shishitsu noryoku kara kangaeru korekara no gakko keiei B-TAKATA
209 muchi to bunmei no paradokusu :fukuzatsukei ningen shakai eno haieku apur?chi A-CENTRAL
210 meijiki dainihon kyoikukai teikoku kyoikukai no kyoin kairyo :shishitsu kojo eno shidoteki kyoin no doin A-CENTRAL
211 menkai koryu shien no hoho to kadai : bekkyo rikongo no oyako eno sap?to o mezashite E-TOKOROZAWA
ヤ
212 yanagita kunio nyumon A-CENTRAL
213 yarase no seiji keizaigaku :hakken kara hatan made WA-Pol
214 yugi no kigen :asobi to yugigu wa donoyonishite umaretaka A-CENTRAL
WH-Soc
215 y?roppa no ikuji kaigo kyugyo seido B-TAKATA
WH-Soc
216 yogai kiryaku A-CENTRAL
217 yokoso kyoiku shinrigaku no sekai e E-TOKOROZAWA
218 yokoso bunka jinruigaku e :ibunka o f?rudow?kusuru kimitachi ni A-CENTRAL
219 yoku wakaru kankyo shakaigaku A-CENTRAL
220 yoku wakaru jiheisho supekutoramu no tameno kankyozukuri :jirei kara manabu kozoka gaidobukku WE-Edu
221 yohanesu komeniusu :hanchigaku no hikari C-TOYAMA
ラ
222 rikken shugi no kiki to kyoikuho A-CENTRAL
223 rinen no shinka A-CENTRAL
224 riberaru ?tsu to shiteno s?bisu r?ningu :shitizunshippu o tagayasu kyoiku A-CENTRAL
225 ryoko no modanizumu :taisho showa zenki no shakai bunka hendo C-TOYAMA
226 regee to iu jissen :rasutaf?rai no bunka jinruigaku WH-Soc
227 rojin fukushiron :koreisha ni taisuru shien to kaigo hoken seido C-TOYAMA
228 rodo anzen eiseiho WB-Law
229 rodo kumiaiho rippo shiryo kenkyu :rodo kankei horei rippo shiryo kenkyukai.4 B-TAKATA
WH-Soc
230 rodo keizaigaku de kangaeru jinko chino to koyo A-CENTRAL
ワ
231 wakamono no kyaria keisei :sukiru no kakutoku kara shugyoryoku no kojo antorepuren?shippu no ikusei e : ??sh?d? sukiru autorukku nisenjugonenban D-Rikoh/Gakudoku
232 washoku o tsutaetsugu towa doiu koto ka :chiiki ga sodateta shoku no shikumi to waza ni manabu E-TOKOROZAWA
233 washoku no rekishi C-TOYAMA
234 waseda daigaku ga tsukuru kyoshi kyoiku A-CENTRAL
C-TOYAMA
A
235 Ageing, gender, and labour migration /Aija Lulle, Russell King. B-TAKATA
236 Aristotelian character education /Kristj?n Kristj?nsson. A-CENTRAL
B
237 B?tards et b?tardises dans l'Europe m?di?vale et moderne /sous la direction de Carole Avignon. A-CENTRAL
238 The book of circles :visualizing spheres of knowledge /Manuel Lima. A-CENTRAL
C
239 Care communication :making a home in a Japanese eldercare facility /Peter Backhaus. A-CENTRAL
240 Chengdu zun jing shu yuan shi /Wei Hongling zhu. A-CENTRAL
241 The complacent class :the self-defeating quest for the American dream /Tyler Cowen. A-CENTRAL
D
242 Does war make states? :investigations of Charles Tilly's historical sociology /edited by Lars Bo Kaspersen and Jeppe Strandsbjerg. A-CENTRAL
E
243 The English medieval feast /William Edward Mead. Scotland's inner man : a history of Scots food and cookery / Victor MacClure. C-TOYAMA
244 The evolution of liberal arts in the global age /edited by Peter Marber and Daniel Araya. WE-Edu
  G  
245 Gender, sex and the shaping of modern Europe :a history from the French Revolution to the present day /Annette F. Timm and Joshua A. Sanborn. A-CENTRAL
246 General intellects :twenty-one thinkers for the twenty-first century /McKenzie Wark. A-CENTRAL
H
247 Huangpu jun xiao di er qi sheng quan ji lu /Chen Yuhuan zhu. A-CENTRAL
248 Huangpu jun xiao di yi qi sheng quan ji lu /Chen Yuhuan zhu. A-CENTRAL
   K   
249 Kang zhan shi qi de Minguo da xue zhao sheng yan jiu =A study on admission system of the universities of the Republic of China during the anti-Japanese war /Jiang Minhong zhu. A-CENTRAL
L
250 The last warrior :Andrew Marshall and the shaping of modern American defense strategy /Andrew Krepinevich and Barry Watts ; foreword by Robert M. Gates. B-TAKATA
M
251 Mapping feminist anthropology in the twenty-first century /edited by Ellen Lewin and Leni M. Silverstein. A-CENTRAL
252 Marginalized masculinities :contexts, continuities and change / edited by Chris Haywood and Thomas Johansson. B-TAKATA
253 Ming dai gong ting jiao yu shi /Xie Gui'an, Xie Sheng zhu. A-CENTRAL
254 Morphogenesis and human flourishing /Margaret S. Archer, editor. A-CENTRAL
255 Morphogenesis and the crisis of normativity /Margaret S. Archer, editor. A-CENTRAL
     R     
256 Refugee women, representation and education :creating a discourse of self-authorship and potential /Melinda McPherson. A-CENTRAL
S
257 Selling women's history :packaging feminism in twentieth-century American popular culture /Emily Westkaemper. A-CENTRAL
258 The social life of kimono :Japanese fashion past and present / Sheila Cliffe. A-CENTRAL
259 Social security programs and retirement around the world :the capacity to work at older ages /edited by David A. Wise. B-TAKATA
260 The sociology of education II /edited by Stephen J. Ball. A-CENTRAL
261 The sociology of space :materiality, social structures, and action /Martina L?w ; translated from the German by Donald Goodwin. A-CENTRAL
262 50 successful Harvard application essays /with analysis by the staff of the Harvard Crimson. A-CENTRAL
T
263 Technology and testing :improving educational and psychological measurement /edited by Fritz Drasgow. A-CENTRAL
   W   
264 Women, work, and economic growth :leveling the playing field / editors, Kalpana Kochhar, Sonali Jain-Chandra, and Monique Newiak. B-TAKATA
265 Wuyi cha wen hua /Wuyi Xian cha wen hua yan jiu hui bian. A-CENTRAL


(Return To Featured Lists) (Start Over)Waseda University Information Network System