[Previous] [Previous] [Next]

15-5. 安政4年長崎の装丁2


Pijl, Reiner van der.
Van der Pijl's Gemeenzame leerwijs, voor degen en, die de engelsche taal beginnen te leeren. Negende en veel verbeterde uitgave door H. L. Schuld.
Te Nagasaki, in het 4de jaar van Ansei [=1857]
8vo. 196 x 126 mm.
Reprint ed. originally pub. in Te Dordrecht, bij Blusse en van Braam, 1854.
請求記号:文庫8 B256;受入番号:64-2467

[Previous] [Previous] [Next]


本ページの著作権、使用許諾条件、掲示責任者の表示
Copyright (C) Waseda University Library, 1999-. All Rights Reserved.
First drafted 1999