[Up] [Previous] [Next]

15-1. 1618年ドドネウスの装丁


DODOENS, Rembert.
Cruydt-Boeck van Rembertvs Dodonaevs, volgens sijne laetfte verbeteringe : Met bijvoegsels achter elck Capittel, vvt verscheyden een Beschrijvinge vande Indiaensche Gewaffen, meest getrocken wt de schriften van Carolys Clvsivs.
Tot Leuden : Inde Plantijnsche Druckerrije van Francoys van Ravelingen, 1618.
Folio. 331 x 208 mm.
請求記号:KS 304

[Up] [Previous] [Next]


本ページの著作権、使用許諾条件、掲示責任者の表示
Copyright (C) Waseda University Library, 1999-. All Rights Reserved.
First drafted 1999